.:: Heli päevaraamat ::.

The greatest thing you´ll ever learn is just to love and be loved in return. Õpi nii, nagu elaksid igavesti. Ela nii, nagu sureksid homme

teisipäev, september 10, 2013

IRL Halinga osakonna nimekiri esitatud

Täna sai lõplikult esitatud IRL Halinga osakonna nimekiri. Meie inimesed ja põhilised mõtted on järgmised:

Isamaa ja Res Publica Liit
on parempoolne rahvuslik-konservatiivne erakond.
- Iga laps ja iga inimene on oluline. Otsuste tegemisel ja vallaelu koordineerimisel tuleb sellest lähtuda.
- Töötame, et Pärnu-Jaagupist saaks tegelik tõmbekeskus, kus kõik teenused on kättesaadavad.
- Toetame omaalgatust, et head ideed ei jääks bürokraatia ja pseudoprobleemide taha.
- Pärnu-Jaagupist peab saama tugev haridus- ja kultuurikeskus võimekate juhtidega.
- Libatse ja Pärnu-Jaagupi vahele tuleb rajada kergliiklustee.
- Valla poolt finantseeritud bussitransport kõigile tasuta.
- Laste vaba aja sisustamise peab koordineerima nii, et huviringid, vabaajategevused ja kojusaamise võimalused arvestaks kõigi õpilaste huvidega.
- Korrastame koolivõrgu, et iga õpilane saaks olenemata kodustest võimalustest ja kodu asukohast hariduselus vajadustele ja võimetele vastavalt osaleda.
- Vallaelu peab olema ühtselt koordineeritud ja professionaalselt ning kõigi huvisid arvestavalt juhitud.


Annika Ebrok (nr 109)- Valitsemine on rahva teenimine ja sealjuures omakasupüüdmatu, isegi alandlik teenimine. Minu koduvallas on nüüd betoon valatud. Viimane aeg on tegeleda ajale jalgujäänud mõtteviisidega ja seda igas valdkonnas. Mõned märksõnad: tolerantsus, avatus, innovaatilisus, koordineeritus, professionaalsus, tuleviku perspektiiv, lihtsalt haritus.
Arli Kanter (nr 110)-Kohalikku omavalitsust peaks juhtima oma ala asjatundjad, kes suhtlevad tihedalt oma rahvaga ja teevad tarku otsuseid.
Kati Kuldmaa (nr 111)- Liikluskasvatusele tuleb suuremat tähelepanu pöörata juba lasteaias ja koolis! See on otseselt seotud meie inimeste elude hoidmise ja päästmisega!
Heli Künnapas (nr 112)- Oma inimesi peab väärtustama! Teotahtelised, särasilmsed oma ala spetsialistid on ühtse ja toimiva kogukonna alustalad! Lasterohkus on oluline ja nii peab see olema mitte vaid paberil, vaid ka tegudes tuleb näidata, et iga laps loeb.
Ede Lensment (nr 113) - Lapsed on meie tulevik, seega peavad nad kohalikus vallas arvestatava ja tugeva hariduse saama
Raul Peetson (nr 114)- Halinga vald ja Pärnu-Jaagupi on võtnud endale kohustuse olla tõmbekeskus. Nelja aastaga peab ta selleks ka reaalselt saama.
Reio Randmaa (nr 115)- Minu jaoks on oluline elavdada kohaliku elu ja lüüa kaasa kohalikus elus.
Taavi Reimets (nr 116)- Käituge loomulikult, ilma klišeedeta.

Sildid: